Werkwijze

Werkwijze


Ons proces van webontwikkeling bestaat uit de volgende stappen.

Oriëntatie

Allereerst luisteren wij aandachtig naar uw wensen om u vervolgens een duidelijk beeld en inzicht te geven hoe wij uw wensen concreet kunnen invullen.

Analyse

Vervolgens wordt gekeken naar alle aspecten van de website waaronder opbouw, inhoud, vorm, techniek, hosting en beheer. Hieruit vloeit een plan van aanpak inclusief offerte.

Ontwerp

Aan de hand van de analyse wordt een ontwerp voor uw toekomstige website gemaakt. Dit ontwerp wordt aan u voorgelegd voordat begonnen wordt met de daadwerkelijke bouw van de website.

Bouw

De complete website wordt gebouwd aan de hand van het ontwerp. Gedurende deze fase zal de website, in samenwerking met u, getest en geëvalueerd worden.

Implementatie

De website wordt op uw eigen domein geplaatst en is vanaf dit moment "up and running"! Wij kunnen deze domeinregistratie uiteraard ook voor u regelen.

Beheer en onderhoud

De website kan door ons of door uzelf beheerd worden. Dit kan eventueel door middel van een Content Management Systeem. Het onderhoud kunt u uiteraard ook door ons laten uitvoeren. Hiervoor verwijzen wij u naar onze strippenkaart dienst.